Nová ortopedická ambulancia

Oznamujeme občanom mesta Pezinok a blízkeho okolia, že od 8.9.2015 bude v Mestskej poliklinike ordinovať ortopéd MUDr. Juraj Lukáč, ktorý pôsobil v Pinelovej nemocnici.

Ordinačné hodiny nájdete v odkaze nižšie

ordinačné hodiny – Juraj Lukáč, MUDr.

Všeobecné záväzné nariadenie č. 3/2014

Mesto Pezinok ako zriaďovateľ prevádzkovateľa plateného parkovania v meste Pezinok, ktorým je Pezinská mestská spoločnosť, s.r.o. , vydalo Všeobecné záväzné nariadenie č.3/2014, ktorým schvaľuje Prevádzkový poriadok plateného parkovania v meste Pezinok.

Znenie VZN č. 3/2014 je uvedené nižšie:

vzn2014_03

S účinnosťou od 1.  júla 2015 schválilo Mestské zastupiteľstvo v Pezinku VZN č. 5/2015, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.  3/2014, ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok plateného parkovania v meste Pezinok.

Znenie VZN č. 5/2015 je uvedené nižšie:

VZN č. 52015

 

Psyché, s.r.o. – Mgr. Romana Mrázová – oznam

Psyché s.r.o.
Mgr. Romana Mrázová
Ambulancia klinickej a dopravnej psychológie a psychoterapie
Adresa: Mestská Poliklinika, Hollého 2, Pezinok
Web: www.psyche-sro.sk
Email: psyche.sro@gmail.com
Tel.: 0918 549 733
Dovoľujem si Vám oznámiť, že od 1. februára 2016 v Mestskej poliklinike na Hollého 2 v Pezinku psychologická ambulancia  Psyché s.r.o. rozširuje svoju pôsobnosť o udeľovanie spôsobilosti pre držiteľov strelných zbraní a dopravnú psychológiu.
Ambulancia sa nachádza priamo v Starej budove ( označenie B) Mestskej Polikliniky Pezinok na 1. poschodí vľavo, číslo dverí 17. Čítať viac»

INFORMAČNÉ TABULE V BUDOVÁCH POLIKLINIKY

Oznam pre občanov mesta Pezinok a obyvateľov blízkeho okolia

Oznamujeme občanom   mesta Pezinok  a blízkeho okolia , ktorí využívajú  zdravotnícke služby v budovách Mestskej polikliniky , že od 2. septembra 2015 Vám umožní ľahšiu orientáciu nový informačný systém.

Mestská poliklinika má tri budovy, známe ako:

  1. Nová budova – označenie  A  – zelená farba – vchod z ul. Kalinčiakova
  2. Stará budova  – označenie B  – červená farba – vhod  z Hollého
  3. Prístavba – označenie C – modrá farba  – vchod z ul. Moyzesova

Budovy majú samostatný vchod a sú vzájomne prepojené. Na farebných tabuliach , ktoré sú umiestnené oproti vchodu do každej budovy , sú názvy ambulancií a pracovísk, ako aj mená lekárov , zdravotníckeho a iného personálu, ktorý pracuje v konkrétnej budove .

Veríme, že tento informačný systém Vám pomôže lepšie a ľahšie sa orientovať pri návšteve budov Mestskej polikliniky.

Grafická úprava je na odkaze nižšie:

informačné tabule

Ing. Juraj Pátek

konateľ a riaditeľ PMS, s.r.o

 

SMS parkovanie v Meste Pezinok

Oznam pre občanov mesta Pezinok a obyvateľov blízkeho okolia

SMS parkovanie v meste Pezinok

Od 1.júla 2015 majú vodiči  novú možnosť úhrady parkovného v zónach plateného  parkovania v meste Pezinok. Zaslaním jednoduchej SMS-ky si okrem úhrady poplatku za parkovanie môžu predĺžiť čas parkovania a zároveň budú včas informovaní o konci platnosti parkovania. Čítať viac»

Nová zubná ambulancia

Oznam pre občanov mesta Pezinok a obyvateľov blízkeho okolia

Dovoľujem si Vám oznámiť, že od 1. októbra 2014  je na 1.  poschodí  v Novej budove v Mestskej polikliniky na Hollého ul. č.2 v Pezinku k dispozícii nová zubná ambulancia FAMILY DENTAL CARE  Čítať viac»

Nový prevádzkový poriadok plateného parkovania v centre mesta od 1.1.2014

Od 1. januára 2014 je účinný nový Prevádzkový poriadok plateného parkovania v centre mesta. Mapa + cenník od 1. 7. 2013 ostávajú nezmenené.

Všetky informácie ohľadom plateného parkovania nájdete tu.

Žiadosť o vydanie rezidentskej karty

Oznam pre občanov mesta Pezinok.

V zmysle § 7 VZN č. 3/2014, ktorým Mestské zastupiteľstvo schvaľuje prevádzkový poriadok  plateného parkovania v meste Pezinok je možné požiadať o vydanie rezidentskej karty .

Tlačivo žiadosti je možné stiahnuť z webovej stránky Mesta ( www.pezinok.sk) , z webovej stránky prevádzkovateľa ( www.pmspezinok.sk ), dostať v pokladni mesta Pezinok alebo v sídle prevádzkovateľa na Hollého ul. č.2, Pezinok.

Žiadosti o vydanie rezidentskej karty predkladajte (posielajte) na adresu:

Pezinská mestská spoločnosť, s.r.o., Hollého 2, 902 01 Pezinok

Ing. Juraj Pátek

konateľ a riaditeľ PMS, s.r.o.

Nová ambulancia klinickej psychológie a psychoterapie

Vážení občania,

 

dovoľujem si Vám oznámiť, že od 1. januára 2013 je v Mestskej poliklinike na Hollého ulici č.2 v Pezinku k dispozícii nová ambulancia klinickej psychológie a psychoterapie. Ambulancia sa nachádza na 1.  poschodí vľavo, č. dverí 17( Stará budova). Čítať viac»

Predaj parkovacích karietOznam pre občanov a návštevníkov mesta Pezinok .

Možnosť zakúpenia parkovacích kariet!

 

Oznamujeme občanom a návštevníkom mesta Pezinok, že od 2.1.2012 si budú môcť  zakúpiť mesačné, polročné a ročné parkovacie karty pre celú zónu plateného parkovania v meste Pezinok. Čítať viac»