Pohotovosť sa presťahovala!

O Z N A M

 

Oznamujeme občanom okresu Pezinok , že dňom 21.septembra 2016 Lekárska služba prvej pomoci (POHOTOVOSŤ) ukončila činnosť ( nájom) v Mestskej poliklinike. Čítať viac»

Všeobecné záväzné nariadenie č. 3/2014

Mesto Pezinok ako zriaďovateľ prevádzkovateľa plateného parkovania v meste Pezinok, ktorým je Pezinská mestská spoločnosť, s.r.o. , vydalo Všeobecné záväzné nariadenie č.3/2014, ktorým schvaľuje Prevádzkový poriadok plateného parkovania v meste Pezinok. Čítať viac»

O z n a m – oprava dlažby v Starej budove

O z n a m

Vážení občania,

oznamujeme Vám , že v čase od 15. januára 2018 do 15. februára 2018 bude prebiehať oprava dlažby na chodbách v Starej budove Mestskej polikliniky.

Oprava sa bude robiť po úsekoch tak, aby bola nebola narušená prevádzka  v ambulanciách.

Možnosť pohybu po chodbách bude čiastočne obmedzená a bude riešená provizórnymi prechodmi.

Žiadame Vás, aby ste rešpektovali všetky bezpečnostné obmedzenia a zákazy.

 

Ďakujeme za pochopenie

 

 

Ing. Juraj Pátek  .

konateľ a riaditeľ PMS, s.r.o.

 

nová telefónna ústredňa

Oznam pre občanov mesta Pezinok a obyvateľov blízkeho okolia

Vážení občania,

Oznamujeme Vám,  že  od  1. 12. 2017 je v Mestskej poliklinike v prevádzke nová

automatická  telefónna  ústredňa.

Ako používať virtuálnu telefónnu ústredňu?

Všetkým užívateľom klapiek bude možné volať do ambulancie na  telefónne číslo, ktoré bude tvoriť spoločné predčíslie  033/2424 + pridelená klapka.

Príklad:

  • z mobilu : 033 2424 101
  • z pevnej linky: 2424 101

 

Ostatné linky lekárov ( mobil, priama pevná linka)  ostávajú v platnosti.

Ing. Juraj Pátek

konateľ a riaditeľ PMS, s.r.o

nový telefónny zoznam Čítať viac»

MUDr. Pavol Šiška, neurológ – ordinačné hodiny

Ordinačné hodiny

Pondelok 7.00-13.00

Utorok 7.00-15.00 /11.00-15.00 EMG ambulancia/

Streda 7.00-13.00

Štvrtok 7.00-13.00

Piatok 7.00-11.00

 

SMS parkovanie v Meste Pezinok

Oznam pre občanov mesta Pezinok a obyvateľov blízkeho okolia

SMS parkovanie v meste Pezinok

Od 1.júla 2015 majú vodiči  novú možnosť úhrady parkovného v zónach plateného  parkovania v meste Pezinok. Zaslaním jednoduchej SMS-ky si okrem úhrady poplatku za parkovanie môžu predĺžiť čas parkovania a zároveň budú včas informovaní o konci platnosti parkovania. Čítať viac»

Nový prevádzkový poriadok plateného parkovania v centre mesta od 1.1.2014

Od 1. januára 2014 je účinný nový Prevádzkový poriadok plateného parkovania v centre mesta. Mapa + cenník od 1. 7. 2013 ostávajú nezmenené.

Všetky informácie ohľadom plateného parkovania nájdete tu.

Žiadosť o vydanie rezidentskej karty

Oznam pre občanov mesta Pezinok.

V zmysle § 7 VZN č. 3/2014, ktorým Mestské zastupiteľstvo schvaľuje prevádzkový poriadok  plateného parkovania v meste Pezinok je možné požiadať o vydanie rezidentskej karty .

Tlačivo žiadosti je možné stiahnuť z webovej stránky Mesta ( www.pezinok.sk) , z webovej stránky prevádzkovateľa ( www.pmspezinok.sk ), dostať v pokladni mesta Pezinok alebo v sídle prevádzkovateľa na Hollého ul. č.2, Pezinok.

Žiadosti o vydanie rezidentskej karty predkladajte (posielajte) na adresu:

Pezinská mestská spoločnosť, s.r.o., Hollého 2, 902 01 Pezinok

Ing. Juraj Pátek

konateľ a riaditeľ PMS, s.r.o.

Nová ambulancia klinickej psychológie a psychoterapie

Vážení občania,

 

dovoľujem si Vám oznámiť, že od 1. januára 2013 je v Mestskej poliklinike na Hollého ulici č.2 v Pezinku k dispozícii nová ambulancia klinickej psychológie a psychoterapie. Ambulancia sa nachádza na 1.  poschodí vľavo, č. dverí 17( Stará budova). Čítať viac»

Predaj parkovacích karietOznam pre občanov a návštevníkov mesta Pezinok .

Možnosť zakúpenia parkovacích kariet!

 

Oznamujeme občanom a návštevníkom mesta Pezinok, že od 2.1.2012 si budú môcť  zakúpiť mesačné, polročné a ročné parkovacie karty pre celú zónu plateného parkovania v meste Pezinok. Čítať viac»